V Slávnostnej sieni Dôstojníckeho pavilónu sa konalo spoločné slávnostné zasadnutie mestských zastupiteľstiev Komárna a Komáromu, ktoré bolo úvodným podujatím Komárňanských dní. Pri tejto príležitosti boli zároveň odovzdané mestské ocenenia. Primátor Béla Keszegh privítal účastníkov slávnostného zasadnutia a uviedol: Tohtoročné mestské ceny predstavujú hodnoty, ktoré definujú minulosť a budúcnosť Komárna. Zároveň poďakoval oceneným za ich obetavú prácu, ktorá reprezentuje ducha nášho mesta.

Cenou Primátora boli ocenení:

Gergely Bödők – za svoje aktivity pre komárňanskú verejnosť a za organizovanie kultúrnych a vedeckých prednášok. Na jeseň 2018 odštartoval cyklus Kikötő – Občiansky salón, v rámci ktorého pozýva do nášho mesta známe osobnosti z oblasti kultúry, vedy a verejného života z juhu Slovenska a Maďarska na diskusiu pred publikom.

Jana Mačicová- za bohaté kultúrne a vzdelávacie aktivity v oblasti výtvarného umenia, fotografie, filmovej tvorby a za podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Organizuje tvorivé dielne, kultúrne predstavenia a letné tábory a spolupracuje so združeniami v našom meste.

Tímea Szabó Csekei – za propagáciu kultúrneho a architektonického dedičstvo mesta. Zvyšovanie povedomie o našom kultúrnom dedičstve prostredníctvom tematických prechádzok pre všetky vekové kategórie. V minulom roku sa ako kurátorka výstavy JESZO 100 snažila prezentovať mnohé aktivity výtvarného odboru Jókaiho združenia.

Dávid Štumpf – za vynikajúcu prácu v oblasti animácie a za šírenie dobrého mena mesta Komárno doma i v zahraničí. Jeho film „SH_T HAPPENS“ bol premietaný na La Biennale v Benátkach. Spolupracoval s rôznymi medzinárodnými štúdiami vrátane Marvel Studios a Netflix, ako aj s klientmi ako Apple a Nike.

Kornélia Várady – za aktivity zamerané na budovanie komunity a organizáciu kultúrneho života v Novej Stráži. Je zakladajúcou členkou divadelného združenia ÉS?! a ujala sa aj organizácie kultúrneho života v Novej Stráži. Organizuje divadelné predstavenia, koncerty a letné tábory.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne sa rozhodlo udeliť In memoriam cenu PRO URBE bývalému primátorovi Komárna, Károlyovi Gáspárovi Alapymu za jeho príkladnú angažovanosť a nezlomnú ľudskú dôstojnosť. Počas nástupu nacizmu bol jediným registrovaným starostom v Maďarsku, ktorý sa vyslovil proti židovským zákonom a deportáciám. Cenu prevzal jeho vnuk.

Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Komárne cenu Pro Urbe získava:

Ľudovít Gallovich – za neúnavnú prácu vo folklórnom hnutí a za šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí. Ľudovít Gallovich inšpiroval mladých ľudí k láske k tradíciám, úcte k umeniu a k oddanosti k rodnému kraju a mestu

Árpád Holczhei – Za dlhoročnú úspešnú pedagogickú činnosť a vynikajúce výsledky v oblasti prírodovedného vzdelávania. Vďaka jeho svedomitej a dôslednej pedagogickej práci bolo za posledných 35 rokov v okresných kolách biologickej olympiády v kategórii A a B úspešných takmer 100 žiakov.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne udeľuje titul Čestný občan Miroslavovi Jaškovi za významný prínos k rozvoju komárňanskej nemocnice a skvalitneniu zdravotnej starostlivosti v prospech občanov nášho mesta a regiónu. Ako riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno sa významne zaslúžil o rozvoj nemocnice a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v prospech občanov nášho mesta a regiónu.

Oceneným srdečne blahoželáme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *