Fotografia má jedinečnú moc zaznamenať výnimočné momenty, emócie a miesta. Sprostredkuje nám spomienky, spríjemní chvíle pri stretnutiach s priateľmi na kultúrnych podujatia či výstavách. V rodinnom kruhu sa fotografia stáva pamiatkou na okamihy, na ktoré nechceme zabudnúť.

Fotografia hrala hlavnú úlohu aj 5. apríla 2024 v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne, kde sa konalo vyhodnotenie regionálneho kola 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2024. Súťažnú kolekciu vyskladalo 40 autorov, ktorí do súťaže prihlásili 154 fotografií. Jej hlavným organizátorom bolo Regionálne osvetové stredisko v Komárne.

Práca odbornej poroty nie je nikdy jednoduchá, musí sa zamerať na množstvo detailov, ktoré ovplyvňujú hodnotenie ako napríklad: výber témy, zachytenie správneho okamihu, opodstatnenosť výberu formy zobrazenia, kompozícia obrazu. Porota v zložení Jozef Peniak – predseda a Erika Szőke a Jozef Kucej – členovia poroty vybrala na výstavu 138 fotografií a ocenila 85 z nich, ktoré budú náš okres reprezentovať v krajskom kole. Na slávnostnom vyhodnotení si najlepší prevzali 20 ocenení a 18 čestných uznaní. Riaditeľka ROS v Komárne Mgr. Viera Vlčková udelila 2 ceny.

Súčasťou súťaže boli aj vzdelávacie aktivity. Pred samotným vyhlásením ocenených prebehol priamo vo výstavnej sále rozborový seminár, na ktorom autori od odborníkov v oblasti fotografie získali spätnú väzbu formou rozhovorov či konzultácií a utvrdili sa vo svojom umeleckom smerovaní.

Nasledujúci víkend patril workshopu. V spoločenskom stredisku Zichy-pont sa 6-7. apríla 2024 konal umelecký workshop pod vedením Jozefa Kuceja. Prihlásení záujemcovia sa tu zoznámili s jednou z najstarších fotografických techník – Mokrým kolódiovým procesom. Počas podujatia sa preniesli na úplný začiatok vzniku fotografie, až do roku 1851, kedy Angličan Frederick Scott Archer vynašiel kolódiovú fotografiu. Fotografi sa museli prispôsobiť minulým časom a spomaliť, sústrediť sa na celkový proces vzniku fotografie. Vopred si premyslieť a pripraviť celú koncepciu záberu, nastavenie historického fotoaparátu od umiestenia fotografovaného objektu po jeho zaostrenie a nastavenie svetelnosti či času. Výsledkom ich snaženia bola historická kovová doska, na ktorej pravé striebro vykresľovalo fotografovaný objekt.

Sviatok fotografie sme mohli zorganizovať vďaka hlavnému partnerovi a odbornému garantovi Národnému osvetovému centru, ktorý podujatie finančne podporil. Výstava je pre verejnosť dostupná počas otváracích hodín MsKS do 29. apríla 2024.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *