Cenník

Mestská televízia v Komárne – Cenník a dodacie podmienky


Reklamné spoty a oznamy sa vysielajú 1 týždeň (7 dní), spravidla každú 30. minútu z hodiny a každú celú hodinu. V prípade dvoch jazykových verzií je reklama spravidla odvysielané 48x za 1 deň a 338x za 1 týždeň.

Cenník pre fyzické a právnicke osoby

Dynamický reklamný spot (20-30 s)                                    v 1 jazyku                                    2 jazyčne
odvysielanie                                                                                72,66                                          145,32
výroba a zostrih                                                                           96,20                                            96,20
výroba jazykovej mutácie                                                                                                                 18,26
spolu                                                                                         168,86                                          259,78
Koeficient pri prekročení 30s
30-45 s – 1,4                                                                               212,55                                           339,81
45-60 s – 1,7                                                                               249,28                                           399,86
 

Statický reklamný spot (20-30 s)                                          v 1 jazyku                                     2 jazyčne
odvysielanie                                                                                 43,45                                            86,90
výroba a zostrih                                                                            35,50                                            35,50
výroba jazykovej mutácie                                                                                                                    6,94
spolu                                                                                            78,95                                          129,34
 

Statický čítaný oznam (10-15 s)                                            v 1 jazyku                                     2 jazyčne
odvysielanie                                                                                 36,15                                            72,30
výroba a zostrih                                                                            25,50                                            25,50
výroba jazykovej mutácie                                                                                                                    3,29
spolu                                                                                            61,65                                          101,09
 

Dodaná reklama                                                                     v 1 jazyku                                     2 jazyčne
odvysielanie reklamného spotu 20-30 s                                       72,66                                          145,32
30-45 s – 1,4                                                                               101,74                                          203,45
45-60 s – 1,7                                                                                123,51                                          247,06

Dodaný reklamný spot – spot nie je nijako upravený v MsTV (grafická úprava, výroba jazykovej mutácie, načítanie, kamerová technika, hudobný podklad atď.) Záznamový formát dodané spotu sa určí po vzájomnej konzultácii. Odporúčané formáty: mpeg2, DVD, DV, DVCAM v m´de avi – DV 25 kodek.

Dynamický reklamný spot realizuje MsTV Komárno podľa pokynov zákazníka.

Rozmery podkladov pre statické reklamné spoty a oznamy: 1024×576 pixel, 24 bit. Rastrové – jpg, tga, bmp atď. Vektorové súbory: corel 10.0 po vzájomnej konzultácii.

Uvedené ceny sa účtujú pre fyzické a právnícke osoby za prvých 7 dní vysielania.
Potom sa účtuje už len odvysielanie reklamného spotu/oznamu.

Komárňanské listy – Cenník a dodacie podmienky

PLOŠNÁ INZERCIA 0,60- EUR/cm2
DROBNÁ INZERCIA 0,20 EUR/slovo

1/1 strana – rozmer /š/v/ 258×342 mm – cena 529,41 eur

1/2 strana – rozmer /š/v/ 258×170 mm – cena 263,16 eur

1/4 strana – rozmer /š/v/ 127,5×170 mm – cena 129,54 eur

1/8 strana – rozmer /š/v/ 127,5×83 mm – cena 63,24 eur


Formáty dodaných súborov:


textové súbory:
WORD 97/2000XP, OpenOfice (doc, rtf, odt)


fotky a grafika: jpg, tiff, bmp, pdf, corel draw-version 10. a nižší – všetky v CMYK


hotová reklamná grafika: jpg, tiff, pdf, corel draw-version 10. a nižší – všetky v CMYK


Doručenie podkladových materiálov osobne,
alebo e-mailom na tv@komarno.sk, kl@komarno.sk


Ceny sú uvedené bez DPH a v eurách!


Informácie:
Iveta Šebedovská, tel.: 00421 35 77 13 488,
e-mail: tv@komarno.sk, kl@komarno.sk

Click here to show form