Nedávno sa uskutočnil už XV. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Beliczay Gyulu, ktorú usporiadal Komárňanský komorný orchester v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Komárne a Mestským kultúrnym strediskom Egressy Béniho v Komárne.


Súťažilo sa v sólovej hre na husliach, kde boli súťažiaci zaradení podľa veku do piatich kategórií. Jedna kategória bola vyhradená pre poslucháčov konzervatórií. V druhej súťažnej oblasti sa súťažilo v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení. Na súťaž sa prihlásilo 37 umeleckých škôl z Maďarska a zo Slovenska. Celkový počet všetkých účastníkov súťaže bolo približne 270 osôb (súťažiaci, korepetítori, pedagógovia a pozorovatelia).


Sólovú hru na husliach rovnako ako komornú hru hodnotili samostatné poroty pozostávajúce zo skúsených hudobných odborníkov. Obe poroty mali náročnú úlohu. Totiž v sólovej hre na husliach súťažilo 53 jednotlivcov a v komornej hre 32 zoskupení pozostávajúcich z rôznych nástrojov – husle, viola, violončelo, flauta, eufónium, saxofón, elektrická gitara, bicie a ďalšie. Naša súťaž sa vyznačuje jednou špecialitou – ako jediná vôbec umožňuje, aby v komornom zoskupení účinkoval so svojimi žiakmi aj pedagóg, čo mnohé telesá aj využili.


Všetci súťažiaci boli originálni svojim prístupom k interpretácii jednotlivých skladieb, každé zoskupenie bolo jedinečné vo svojom zložení a v prednese. Bola to prehliadka nadšenia, svojskosti a harmónie.
Mnohí sa stretávame už dlhšiu dobu, veď súťaž má už 15 ročníkov za sebou a od začiatku ju neúnavne organizuje Rudolf Harmat, ktorý je aj jeden zo zakladateľov Komárňanského komorného orchestra a ktorému vo všetkom s nadšením pomáha spoluorganizátorka Eva Ďurčová. Konštatovali sme, že po náročnom období, keď bola pandémia a súťaž sa realizovala prostredníctvom zaslanej nahrávky, sa súťažiaci aj ich pedagógovia či korepetítori tešili na súťaž, na rovesníkov, na atmosféru súťaže i na Komárno. Lúčili sme sa „Do videnia na XVI. ročníku opäť v Komárne“.


Eva Ďurčová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *