Pacientov čakajú viaceré pozitívne zmeny

Strategický rozvoj Nemocnice AGEL Komárno je už dlhšie podporovaný investíciami nielen z vlastných zdrojov, ale aj prostredníctvom eurofondov. Za posledných päť rokov do budovania nemocnica investovala viac ako 22 mil. eur. V minulom roku to bol napríklad nový urgentný príjem v hodnote 11 mil. eur, ktoré nemocnica vybudovala aj vďaka eurofondom. V roku 2023 predstavovala najväčšiu investíciu suma 1,5 milióna eur na vybudovanie špičkového MRi pracoviska. V priaznivo nastavených investíciách nemocnica plánuje pokračovať aj v týchto dňoch predstavila ďalšie zmeny, ktoré zlepšia komfort a zdravotnú starostlivosť pacientom.

Nemocnica AGEL Komárno plánuje v najbližšom čase komplexnú rekonštrukciu dvoch pavilónov. „Zámerom rekonštrukcie je vytvorenie 60 lôžok v troch ošetrovacích jednotkách chirurgicko-traumatologicko-ortopedického oddelenia v súlade s diagnostikou biochemického a hematologického laboratória s prípravou transfúziologických prípravkov,“ približuje Mgr. Miroslav Jaška, MPH, riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno. Projekt zahŕňa komplexnú modernizáciu celej budovy a zvýšenie štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti chirurgického lôžkového pavilónu v jedno a dvojlôžkových izbách so samostatným hygienickým vybavením. „Našim ďalším zámerom je súčasne v prepojení v pavilóne E s pavilónom urgentného príjmu vytvoriť 5 lôžok chirurgickej JIS a 12 lôžok jednodňovej zdravotnej starostlivosti,“ dodáva.

„Dlhú dobu sme pozorovali žiaľ len to, ako naša nemocnica chátrala. V uplynulé roky sa niečo pohlo, čo má viditeľné výsledky v interných i externých priestoroch nemocnice. Rekonštruovali sa budovy, rozšírila sa paleta ponúkaných služieb, a chceli by sme, aby sa tento rozvoj nezastavil, pokračoval ďalej,“ povedal na tlačovej konferencii primátor mesta, Béla Keszegh.

Rekonštrukcie čakajú aj pavilón P, ktorý sa nachádza v pokojnom prostredí východnej časti areálu nemocnice, ktorý poskytuje ideálne podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhodobo chorých pacientov. „Plán zahŕňa vytvorenie 20 paliatívnych lôžok a 29 lôžok oddelenia dlhodobo chorých a fyziatricko-rehabilitačného oddelenia,“ hovorí riaditeľ Miroslav Jaška.

Dobré správy prináša nemocnica aj pre budúce mamičky či pacientky s gynekologickými problémami. „Komplexnú rekonštrukciu čakajú aj štyri poschodia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, oddelenia neonatológie a pediatrického oddelenia, čo je spolu 77 lôžok,“ hovorí riaditeľ nemocnice. „Zároveň plánujeme aj veľkú investíciu v podobe nákupu zdravotníckej techniky, predovšetkým s doplnením prístrojového vybavenia na onkologickom oddelení, fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, paliatíve, vestibulológii a rozšírení operačných sál. Nákup týchto prístrojov je zameraný na zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ priblížil ďalšiu novinku Miroslav Jaška.

Vlastníkovi nemocnice, Nitrianskemu samosprávnemu kraju ponúklo mesto výhodnú výmenu pozemkov a snaží sa urobiť všetko pre to, aby sa ustanovizeň ďalej rozvíjala, ponúkla čo najkvalitnejšiu starostlivosť.

„Nejedná sa o výmenu na finančnom základe. Mesto dostalo hodnotné pozemky, ktoré potrebovalo, a my sme kraju tie, o ktoré sa uchádzali. Tým, že nemocnica vyzerá lepšie sú lepšie aj podmienky, a keď sa pozrieme na nový urgent, vidíme, že tu ponúkajú služby na európskej úrovni. Vidíme aj to, že napríklad onkológia, hematológia patria medzi najlepšie na Slovensku, a môžeme povedať, že tu dostaneme služby, ktoré obstoja aj na stredoeurópskej úrovni. Je to dôležité, a dôležité je aj to, že sa obnoví aj ubytovňa sestier. Pekné budovy musia mať aj dušu. Dušou nemocnice je jej personál: lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia, každý je jej súčasťou. V každom futbalovom mužstve musí byť útočník, tréner a obranca. Mužstvo musí byť kompletné“, hovorí primátor mesta, Béla Keszegh.

Plánované investície sú naplánované v strednodobom horizonte pričom súvisia získavaním financií či z vlastných zdrojov alebo z externých zdrojov pričom ich časová realizácia závisí od úspešného získania týchto zdrojov. „Každá rekonštrukcia so sebou prináša aj zmeny v organizácii či v pohybe pacientov v areáli. Všetko však zabezpečíme tak, aby sme čo najmenej znížili diskomfort pacientov a návštevníkov nemocnice. Som presvedčený že rozvoj nemocnice sa podarí vďaka pomoci a podpory predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka a primátora mesta Komárna Mgr. Bélu Keszegha. O všetkých zmenách budeme, samozrejme, včas informovať,“ dodal na záver riaditeľ nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *