Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši a štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák sa v Komárne stretli s primátormi a starostami z okresu Komárno. V Dôstojníckom pavilóne ich privítal primátor mesta Béla Keszegh. Počas rokovania minister a štátny tajomník predstavili starostom eurofondové výzvy, z ktorých môže región čerpať. Prediskutovali tiež problémy a očakávania predstaviteľov samosprávy.

„Návštevami v regiónoch pokračujeme v napĺňaní predvolebného sľubu, že nebudeme vládnuť z Bratislavy a prijímať rozhodnutia bez diskusie. Tak, ako sme sľúbili, chceme si vypočuť problémy priamo v regiónoch, aby sme ich vedeli aj na mieste riešiť. Starostov a primátorov sme informovali o zmenách vo verejnom obstarávaní. Novela zákona pôjde teraz do parlamentu do druhého čítania a má byť základným nástrojom na to, aby naše mestá a obce mohli peniaze použiť na to, na čo ich obyvatelia žijúci v regióne potrebujú,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Šéf rezortu investícií Richard Raši zároveň komunálnych lídrov informoval aj o Mape partnerstva. Na jednom mieste, na jednom webe, budú mať potenciálni žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ako aj budúci prijímatelia v prehľadnej forme súhrnnú informáciu o výzvach z Programu Slovensko ako aj Plánu obnovy a odolnosti SR.

V okrese Komárno bolo z rôznych operačných programov podporených viac ako 350 projektov za takmer 200 miliónov eur. Z tejto sumy sa vyčerpalo 197,22 milióna eur. Okrem iného sa podarilo zmodernizovať budovu Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne, ktorá prešla kvalitnou rekonštrukciou cez výmenu okien a dverí až po zateplenie celej fasády. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola zase podporená napríklad novostavba urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Komárno. Ďalšie milióny prídu do komárňanského okresu aj z nových eurofondov.

„Starostov a primátorov sme informovali aj o novom programovom období. Mesto Komárno a obce v tomto okrese sú v rámci Integrovaných územných investícií mechanizmu oprávnené na financovanie z alokácie Rady partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (RP NSK), ktorá predstavuje viac ako 142,5 milióna eur a celková alokácia pre Kooperačnú radu UMR Nové Zámky – Komárno predstavuje takmer 34 miliónov eur,“ oznámil minister Richard Raši. Medzi schválenými projektovými zámermi sú napríklad rekonštrukcie a modernizácie základných škôl, rekonštrukcia budovy mestskej polície či revitalizácie medziblokových priestorov.

„Veľkou časťou k rozvoju prihraničného regiónu prispieva aj program cezhraničnej spolupráce Interreg HU-SK, kde je na priority tohto územia v nových eurofondoch pripravených viac ako 160 miliónov eur,“ uviedol Richard Raši s tým, že sa pripravuje nová zmluva o spolupráci medzi Slovenskom a Maďarskom na ďalšie roky, ktorú by mali podpísať premiéri oboch krajín.

Na rezortných dňoch s komunálnymi lídrami diskutujeme o tom, aké problémy chceme riešiť a hlavne akým spôsobom. Náš rezort funguje tak transparentne, že nepotrebujeme agentov s teplou vodou, lebo výzvy sa pripravujú za účasti komunálnych lídrov, ktorí majú reálne skúsenosti a územie vopred vie, kedy aká výzva ide. Vďaka tomu eurofondy pomáhajú ľuďom cielene a adresne, lebo iba vtedy majú zmysel,“ dodal štátny tajomník Michal Kaliňák.

„Nie prázdnymi slovami a peknými vyhláseniami chceme riešiť pragmatické otázky, odkiaľ môže náš región čerpať viac peňazí. V minulosti obyvatelia mnohokrát počuli, že peniaze sú, ale častokrát nie sú vyčerpané. Práve preto sú stretnutia, ako je toto, dôležité. Boli veľmi praktické a riešili sme konkrétne otázky. Máme plány, ako je rekonštrukcia termálneho kúpaliska, ďalšie zlepšenie verejnej dopravy, rekonštrukcia škôl, rozšírenie kamerového systému. Vďaka rokovaniam teraz môžeme začať robiť väčšie plány. Predtým sme boli zvyknutí hovoriť o projektoch za niekoľko stotisíc eur, ale teraz sa Komárno posunulo o úroveň vyššie. Hovoríme o projektoch v rádoch miliónov eur, kde by sa napríklad vďaka projektu za 7 až 8 miliónov eur mohli obnoviť termálne kúpalisko a môžeme uvažovať aj o projektoch v rozsahu 2 až 3 milióny eur na zlepšenie stavu škôl. Chceli by sme v tom pokračovať, aby občania videli konkrétne zlepšenia,“ vyjadril sa primátor Béla Keszegh.

Delegácia ministerstva navštívila aj pevnosť, kde bola otvorená nová turistická kancelária, tiež z prostriedkov EÚ. V muničnom sklade si prezreli výstavu o lodenici a stretli sa s generálnym riaditeľom lodeníc. Navštívili kajakáreň na brehu Váhu a potom si prezreli komárňanský región z vrcholu mosta Monoštor.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *