Oznamujeme našim občanom, že Mestský úrad Komárno v mesiacoch október a november 2023 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, koberce, kreslá, skrine, stoličky, postele, matrace) so zbernými vozidlami. Ďalej zabezpečíme aj odvoz ELEKTROODPADU.

Jesenné upratovanie nezahŕňa zber vyseparovaného odpadu (papier, sklo, plasty – kovy – VKM), nebezpečný odpad, batérie a akumulátory, oleje, lieky, farby, pneumatiky, drobný stavebný odpad. Tento typ odpadu NEBUDE odvezený!

Vyššie uvedené odpady je možné odovzdať celoročne aj na zbernom dvore Komárno na Harčášskej ceste. Prevádzkový čas zberného dvora v pracovných dňoch je od 8.00 do 17.00, v sobotu od 8.00 do 12.00.

Harmonogram odvozov z rodinnej zástavby mesta

Biologický odpad aj veľkoobjemný odpad je potrebné vyložiť pred rodinný dom (v určený deň odvozu) najneskôr do 8,00 hod., aby bol k nemu bezprostredný prístup, nie však na vozovku, aby odpad neprekážal v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Listy zo stromov a pokosenú trávu vložiť do 110/120 litrových zaťahovacích plastových vriec a konáre s priemerom max. 5 cm zo stromov a krov zviazať do zväzku max. na dĺžku 1 metra. Zberné vozidlo bude každou ulicou prechádzať iba raz. Žiadame občanov, aby boli nápomocní pri nakladaní odpadu na zberné vozidlo. Zároveň žiadame občanov, aby si vyložený odpad ustrážili pred vykrádačmi (každý je zodpovedný za svoj odpad pred domom). Počas a po jesennom upratovaní je potrebné neodvezený odpad (odpad ktorý nie je zahrnutý do jesenného čistenia mesta) odstrániť z verejného priestranstva. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním čistoty a poriadku na verejnom priestranstve budú vykonávať príslušníci Mestskej polície mesta Komárno.

Od 2. do 6. októbra 2023 – Letecké pole a Robotnícka štvrť

2. októbra – pondelok:
Ul. gen. Klapku, Lesná, Hríbová, Gy. Berecza, Selyeho 10
Prowazekova, Tolstého, B. Němcovej, J. Baranyaiho, Bottova, Tajovského, Slnečné nám., Ľaliová

3. októbra – utorok:
Ul. 29. augusta, Nová, Poľovnícka, Holubárov, Šípková, Tichá, Stredná, Topoľová,
Pokojná, M. Staudta, I. Kultsára, Listová, Muškátová, Javorová, Krymská, Nitrianska, Zvolenská, Ružová, Orgovánová, Fialková, Šalviová

4. októbra – streda:
Komáromi Kacza, Úzka, Tesárska, Požiarnická, Kvetná, Kováčska, Konvalinková, Vrbová,
Slobody, Roľníckej školy, G. Czuczora, Dolná, Nezábudková, Čajakova, Bažantia, Robotnícka

5. októbra – štvrtok:
Okružná cesta, M. Urbana, Lipová, Bočná, Bernolákova, Apalská, Víťazstva,
Topoľčianska, Prievidzská, Alapyho, S. Takátsa, Murgašova, J. Tubu, Handlovská, Mateja Bela, Rožná, Pri Panoráme

6. októbra – piatok:
Baštová, J. Szinnyeiho, J. Péczeliho, Hrušková, Zlievarenská, Krivá, Skalná, Rovná,
Družstevná, Priemyselná, Orechový rad, Odborárov, Mládeže, Gútsky rad, Potočná, Plynárenská

Od 9. do 13. októbra 2023 – Centrum a mestská časť Nová Stráž

9. októbra – pondelok:
Ul. Zlatého muža, Rozmarínová, Špitálska, Rybárska, Klobučnícka, Senný trh, Biskupa Királya, Eötvösova, Palatínova,
Hlavná, Krížna, Podzáhradná, Vnútorná

10. októbra – utorok:
Kapitánova, Pohraničná, Župná, Jókaiho, Valchovnícka, Lehárova, Svätoondrejská, Dunajské nábrežie, Dunajská, Pevnostný rad, Elektrárenská cesta,
Kostolná, Dlhá, Dunajský rad

11. októbra – streda:
Nádvorie Európy, Letná, Františkánov, J. Husa, M. Čáka, K. Thalyho, Zámoryho, Gombaiho, Majstrovská, Csokonaiho,
Školská, Darányiho, M. Krausza, K. Harmosa, Strážna, Zámočnícka

12. októbra – štvrtok:
Vnútorná okružná, Jazerná, Beöthyho, Nám. sv. Rozálie, Hlboká, Malá jarková, Veľká jarková, Ul. práce,
Vtáčej záhrady, Obchodná, Jarabínková, Narcisová, Včelárska, Smrečinová, Jazmínová

13. októbra – piatok:
Zimná, Komárňanská, Mesačná, Slnečná, Lúčová, Veľký rad, Trstinová, Krátka,
Agátová, Levanduľová, Slnečnicová, Snežienková, Vadaš – rodinné domy

Od 16. do 20. októbra 2023 – ostatné mestské časti

16. októbra – pondelok: Malá Iža, Harčáš, Veľký Harčáš

17. októbra – utorok: Ďulov Dvor

18. októbra – streda: Hadovce, Nová Osada

19. októbra – štvrtok: Kava, Lándor

20. októbra – piatok: Čerhát, Pavel, Alžbetin ostrov – veľkoobjemný odpad

Harmonogram odvozov z bytovej zástavby mesta (sídliskové byty)

Svoj záujem o službu odvozu veľkoobjemného odpadu zo sídliskových bytov je potrebné nahlásiť na Mestský úrad Komárno telefonicky na tel. čísle 035 2851 362, alebo e-mailom zp@komarno.sk v dňoch od 2. do 6. októbra 2023 od 8.00 do 15.00. Nenahlásená požiadavka nebude vybavená a bude považovaná za čiernu skládku.

Od 16. októbra do 20. októbra 2023 – všetky sídliská
sídliská I., II., III., IV., V., VI., VII., sídlisko Bauring, sídlisko Bašty.

Harmonogram odvozov – záhradkárske oblasti

Miesta budú strážené Mestskou políciou a kamerou – VÝLUČNE NA ZELENÝ ODPAD!

Od 3. do 5. novembra 2023

Budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery výlučne na zelený odpad:
Alžbetin ostrov (na 4 miestach – futbalové ihrisko, zimný štadión, trafostanica, Yacht club), Mŕtve rameno Váhu (na 2 miestach – na veľkom parkovisku pri Apáli, posledná záhrada pri rieke Váh), Bašta VI. (na veľkom parkovisku), Nová Stráž – záhradky, Vadaš (bývalé dopravné ihrisko), Harčáš – záhradky, Tehelňa – záhradky, Ižianska cesta – záhradky, Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul. – záhradky, Orechový rad – záhradky, za Doprastavom – záhradky.

Žiadame občanov, aby využili túto možnosť a zamedzili tým vzniku a rozšírenia čiernych skládok.

Ďakujeme občanom za spoluprácu!

Mesto Komárno

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *