V priebehu jesene dostanú obyvatelia Komárna do daru stromy, ak sa o ne budú starať. Záujemcovia majú možnosť požiadať  o okrasné aj ovocné stromy. Ovocné stromy si dokonca môžu zasadiť aj do vlastnej záhrady, ale pod jednou podmienkou.

V spolupráci so sponzormi sa rozbieha jesenná občianska aktivita výsadby stromov, v ktorej dôležitú úlohu zohráva mestská spoločnosť KN Smart. Obyvatelia môžu požiadať o stromy, ktoré môžu zasadiť či už na verejnom, alebo aj súkromnom pozemku. Žiadatelia sa však musia zaviazať, že sa o stromy budú starať, predovšetkým polievať počas suchého obdobia.

Záujemcovia môžu požiadať o okrasné aj ovocné stromy v obmedzenom počte. V prípade ovocného stromu, ktorého plody by v budúcnosti obohatili úrodu v ich vlastnej záhradke, môžu uviesť o aký ovocný strom by mali záujem.  Pre získanie ovocných stromov je ešte jedna dôležitá podmienka, ktorú musia záujemcovia dodržiavať.  Z úrody, ktoré tieto ovocné stromy prinesú, musia každý rok ponúknuť susedov.

Stromy sa môžu vysadiť hoci aj na vlastný pozemok (v prípade, že žiadateľ je aj majiteľom toho pozemku), ale v prípade verejného priestranstva jedine so súhlasom mestského úradu  a na miesto na to určené, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu dopravných a inžinierskych sietí.

Stromy, nech už budú kdekoľvek, zvyšujú kvalitu nášho bývania, ovzdušia a prispievajú k dobrej nálade  – tvrdí samospráva, ktorá sa v súčasnosti stará o 15-tisíc stromov a 13 500 kríkov na území nášho mesta. Sústavne prebieha výsadba nových stromov a v prípade potreby sa nahrádzajú tie staré. Od tohto roka má mesto aj svoju vlastnú lesnú škôlku.

Celú akciu budú koordinovať  spolupracovníci  mestskej  spoločnosti  KN Smart. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  do 24. septembra. V žiadosti uveďte: Meno a priezvisko žiadateľa/Miesto výsadby (presná adresa, uveďte či ide o verejné priestranstvo alebo súkromný pozemok)/Druh stromov: (okrasné alebo ovocné, maximálne však 3 ks)/Kontakt na žiadateľa (e-mail a mobilné číslo). Prosíme vás, aby ste žiadosti zasielali na e-mailovú adresuadoptujsistrom@komarno.sk, alebo vašu požiadavku nahlásili na mobilnom čísle  0917 596 897. Tieto dva kontakty sú vám k dispozícii aj v prípade ďalších otázok.

Stromy si môžete prevziať začiatkom októbra (v období vysádzania stromov s voľnými koreňmi), o čom vás budeme informovať. Spojme sa pre zelenšie Komárno! Adoptuj si strom!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *