Zmena má prispieť k väčšiemu záujmu občanov o službu v polícii a prípadne aj v ďalších zložkách patriacich do pôsobnosti ministerstva vnútra. Záujemcovia sa budú môcť do zboru prihlásiť bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania.

– Stať sa policajtom je celoživotné povolanie, v podstate je to rozhodnutie chrániť život, zdravie a majetok, podieľať sa na bezpečnosti a poriadku spoločnosti, – zdôrazňuje riaditeľ Okresného riaditeľstva policajného zboru v Komárne Miloslav Vitek. Krajské riaditeľstvá Policajného zboru priebežne prijímajú uchádzačov na základné útvary, vrátane okresného riaditeľstva v Komárne, preto očakávajú záujemcov, ktorí ale musia napĺňať určité kritériá.

– Je to rozhodnutie dodržiavať zákony a riadiť sa morálnymi pravidlami, preto hľadáme nových kolegov do nášho tímu. Novelou zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru je upravený aj vstup do policajného zboru, už vek je stanovený na 18 rokov, k tomu musí byť policajtom, spoľahlivý, bezúhonný, musí mať úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, – vysvetľuje pplk. JUDr. Miloslav Vitek.

Viac o podmienkach prijatia do služobného pomeru záujemcovia nájdu na webovej stránke ministerstva vnútra, v rubrike Staň sa policajtom. S nedostatkom policajtov v posledných rokoch bojujú aj mestskí policajti v Komárne. Pre ideálny stav by bolo potrebné navýšiť počet komárňanských mestských policajtov aspoň o štyroch nových kolegov. Aj preto bolo nedávno ukončené výberové konanie v znení súčasného zákona.

– Bolo to zavesené na webe mesta veľmi dlhú dobu, veľa sa o tom aj rozprávalo, dopadlo to dosť biedne. Na tie 4 posty sa hlásili iba 3. Aj tak som očakával, že tak ako v minulosti, napríklad 3 roky dozadu, na 2 posty bolo 17 ľudí, čo dáva potom väčší výber. Všetci traja uspeli veľmi dobre, to je šťastie. Ja si myslím, že na každého tisíce obyvateľa by jeden mestský policajt mal byť vonku – teda vonku slúžiaci v Komárne by mali byť 34 nie ako teraz, 19, – vysvetľuje situáciu Alexander Tóth, náčelník Mestskej polície v Komárne.

Navyše traja úspešní uchádzači nastúpia do služieb mestskej polície až po ďalších povinnostiach, ktoré sa viažu k tejto profesii. Mestská polícia tak aj naďalej hľadá svojich nových kolegov. Viac o podmienkach prijatia záujemcovia môžu získať na emailovej adrese mp@komarno.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *