Naše mesto nedávno navštívila ministerka kultúry Silvia Hroncová a minister financií Michal Horváth. Silvia Hroncová sa stretla so zástupcami organizácií pracujúcich v menšinovej kultúre, aby sa informovala o financovaní menšinovej kultúry, nakoľko sa pripravuje zmena zákona týkajúceho sa podpory kultúry menšín. Iniciátorom stretnutia bol primátor Komárna Béla Keszegh.

Z hľadiska mesta Komárna je to dôležité preto, lebo granty fondu Kultminor využíva mnoho organizácií, ktoré pomocou nich uskutočňujú rôzne podujatia. Ide o milióny eur. Chceli by sme, aby boli kultúrne podujatia z finančného hľadiska bezproblémové, aby organizátori vedeli plánovať aktivity tak, aby ich snaha bola v bezpečí. Abr mali istú istotu a aby terajši bohatý kultúrny život nášho mesta, ktorý je, myslím si, viditeľný – festivali a mnoho ďalších – mohli pokračovať a rozvíjať sa – povedal primátor Béla Keszegh.

Podľa vyjadrenia účastníkov totiž proces získania grantu na finančnú podporu je obtiažny, výsledky konania a finančná podpora prichádzajú neskoro. Podľa zástupcov organizácií pracujúcich v menšinovej kultúre je potrebná okamžitá zmena systému. Ministerka kultúry Silvia Horncová si je vedomá problémov systému a hľadá ideálne riešenia.

Vnímam, že maďarská menšina, a nielen maďarská menšina volá po tom, aby sa skvalitnila práca fondu Kultminora a hlavne, aby sa rýchlejšie zmenežovali projekty, ktoré sú podporené. Otvorila sa aj téma, pokiaľ by sa otvoril zákon, že by privítala maďarská menšina, aby sa podporovali aj projekty dlhodobejšie, to znamená otvorili aj potrebu témy viacročných grantov a samozrejme ešte sme hovorili o dôležité veci, ako je informačný systém a registrácia, – vyjadrila sa ministerka kultúry Silvia Hroncová.

Ministerstvo kultúry očakávala pripomienky organizácií k zákonu do 25. augusta. O jeho novelizácii rozhodne vláda a parlament, ktoré vzniknú po predčasných parlamentných voľbách.

Minister financií Michal Horváth sa počas svojej návštevy v Komárne stretol s primátormi a starostami nášho regiónu. Témou ich stretnutia bola podpora miestnych samospráv. Na stretnutí odznelo, že rezort financií nie je v ideálnej situácii. Schodok štátneho rozpočtu je veľký, čo zapríčiňujú nezodpovedné kroky parlamentu, ktoré ďalej zvyšujú schodok. Rezort dané sľuby plniť nevie v plnej miere, no hľadajú optimálne riešenia, hoci aj na konkrétne problémy, ktoré väčšinou aj vyriešia.

Prvoradým problémom samospráv je, že niektoré faktory nrgatívne ovplyvňujú tohoročný rozpočet. Vplývajú naň rozhodnutia štátu, ktoré, žiaľ, ovplyvňujú aj financovanie samospráv. Ide o rôzne daňové zákony, zvyšovanie miezd a samozrejme ceny energií. Tieto tri faktory zásadne ovplyvňujú aj to, ako sa vyvíja finančná situácia samospráv, – povedal minister financií Michal Horváth.

Primátor Béla Keszegh po stretnutí povedal, že považuje prístup ministra financií za minoriadne konštruktívny. Považuje kroky vlády za vysoko profesionálne bez známok politikárčenia.

Súčasná vláda si veľmi konkrétne osvojila naše návrhy, takže vidíme, že na jednej strane v oblasti priamych grantov existuje konštruktívny prístup. Je dobré, že vôbec existuje nejaký priestor pre priame granty, a tak môžeme získať nejaké finančne vhodné riešenia. Najdôležitejšie je, že pracujeme aj na tom, aby sa naše výdavky, teda naše záväzky nejakým spôsobom znížili. Ak nemusíme na niečo míňať, môžeme dosiahnuť úspory a nemusíme nevyhnutne zvyšovať deficit verejných financií. Súčasná vláda je v tomto smere pre samosprávy veľmi silným partnerom a rokovania budú pokračovať aj v budúcnosti, – dodal Béla Keszegh.

Podľa slov ministra financií snažia sa nájsť riešenia a nepolitikárčiť, nesnažia sa z nejakého problému vytĺkať politický kapitál. Pre samosprávy je naďalej dôležité, aby mohli pracovať predvídateľným spôsobom, s konkrétnymi číslami založenými na reálnych faktoch. Práve preto od ministerstva financií aj v budúcnosti očakávajú predvídateľnosť.

red

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *