V Komárne tento rok vybudujú stovky nových parkovacích miest, väčšina z nich z mestského rozpočtu v celkovej hodnote 300 000 eúr. Aj miestni podnikatelia sú otvorení financovaniu výstavby parkovacích miest na verejných priestranstvách, ktoré potom môže v budúcnosti využívať ktokoľvek.


Na zasadnutiach mestského zastupitelstva bolo na výstavbu parkovacích miest schválených celkovo 300 000 eúr. V rámci prípravy vybudovania nových parkovacích miest boli vyhodnotené oblasti s najväčším nedostatkom a práve na týchto miestach budú vybudované nové parkovacie miesta. Ide o tieto lokality:
na Vnútornej okružnej, po oboch stranách od mostu Váh, bude vybudovaných približne 30 parkovacích miest na troch rôznych miestach,


na Ulici Zlatého muža na 7. sídlisku – 21 parkovacích miest,
súbežne s Ulicou Eötvösa, medzi blokmi a pozdĺž prístupovej cesty cintorína, v blízkosti kaplnky Zlatého muža – 43 parkovacích miest,
na Pávej ulici na 7. sídlisku – 12 parkovacích miest,
na Damjanichovej ulici 21 parkovacích miest.


V poslednej lokalite bude vybudovaná aj samostatná prístupová cesta k novým parkoviskám. Tieto parkovacie miesta budú vybudované z drveného kameňa a obrubníkov. Jedným z dôvodov je, že nechceme všetko dláždiť, pretože dažďová voda nebude odtekať a drvený kameň jej umožní priechod. Na druhej strane, tieto parkoviská sa budujú rýchlejšie a jednoduchšie, s jednoduchším stavebným povolením. Existuje jedna výnimka, kde budú parkovacie miesta vydláždené, a to na Vnútornej okružnej blízko mostu cez Váh.


Okrem toho by bolo možné pomocou grantu vytvoriť 22 parkovacích miest pozdĺž Jazernej ulice. Mesto podalo žiadosť na Environmentálny fond, v súčasnosti čaká na rozhodnutie. Stovky nových parkovacích miest by mohli vzniknúť bez toho, aby sa museli vynaložiť peniaze z mestskej kasy. V súčasnosti prebiehajú rokovania s niekoľkými dodávateľmi v Komárne, ktorí by na verejných priestranstvách vybudovali nové parkovacie miesta z vlastných investícií. Tie by potom mohol bezplatne využívať ktokoľvek, ale bolo by to aj v záujme podnikateľov. Takýmto spôsobom by bolo možné vybudovať parkovacie miesta aj na 2. sídlisku, Leteckom poli a v centre mesta.

V Komárne sa tento rok vybudujú stovky nových parkovacích miest

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *