Erik Vlček, Juraj Tarr, Komárňanský komorný orchester, Všeobecna nemocnica Komárno, Pro Castello Comaromiensi, Ľudovít Gráfel,Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti, fara Komárno,