26. augusta 2023 (sobota)

Park Anglia
15.00 – 18.00 – OBČIANSKE ZDRUŽENIE VILLA CAMARUM – „Farby, tvary, Komárno” – výtvarná dielňa v duchu lokálpatriotizmu
15:00 – 18.00 – AIR TRACK STREET GENERATION – prezentácia
15.45 – 16.45 – Hudobná skupina HÁROMPATAK – detská tanečná dielňa
17.00-18.00 – SLOVENSKÍ REBELI – detská tanečná dielňa
15.00-18.00 – Park hračiek VIRGONCKODÓ: obrie drevené hračky a mega bubliny
15.00-18.00 – DIVADLO ÉS?!- rozprávkový remeselnícky kútik

27. augusta 2023 (nedeľa)

Park Anglia – údolie hudby
16.00 – Hudobná skupina ALMA
17.30 – Hudobná skupina BELVÁROSI BETYÁROK

Park Anglia
14.00-18.00 – Park hračiek VIRGONCKODÓ: obrie drevené hračky a mega bubliny
14:00-18:00 – Interaktívna prehliadka pre malých ochrancov prírody
14:00-18:00 – Mini Zoo
14:00-18:00 – Maľovanie v prírode
14:00-18:00 – Remeselnícke dielničky v znamení folklóru
14:00-18:00 – POĽOVNÍCI DEŤOM – interaktívna ukážka poľovníctva a lesníctva pre deti
14:00-18:00 – Skákacie hrady pre deti
14:00-18:00 – Nagy Imre: lukostreľba
14:00-18:00 – Knižnica Józsefa Szinnyeiho: Kvíz pre všetkých a interaktívny kútik detskej literatúry
17.00-17:30 – Ukážka výcviku psov

Nám. gen. Klapku
14:00 – 18:30 – Deň otvorených dverí na radnici
14:00 – 18:30 – Výstava pretekárskych áut
15:00 – VAGA BANDA: Obrie bábkové predstavenie na chodúľoch
16:00 – DIVADLO JAJA: Chlapček a divoška – bábkové divadlo
17:30 – CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ: Mazsola – bábkové divadlo
19:30 – Ohňová show

Dôstojnícky pavilón – nádvorie
16:15 – Bábkové divadlo pre najmenších
17:15 – Veselé detské hry
14:00-18:00 – OBČIANSKE ZDRUŽENIE VILLA CAMARUM – obrie drevené hračky

Uzavretý úsek cesty Vnútorná okružná
14:00-18:00 – BC KOMÁRNO: basketbal, preteky šikovnosti, detské hry
14:00-18:00 – Ukážka techniky záchranárov, policajtov a hasičov
14:00-18:00 – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU: hravý päťboj s najvýznamnejšími športovcami Komárna

28. augusta 2023 (pondelok)

Nám. gen. Klapku
17.00 – Rodinný koncert hudobnej skupiny KALÁKA
19.30 – Koncert skupiny CSÍK JÁNOS ÉS A MEZZO

INFO: villa.camarum@gmail.com, +421 905 498 911

Komarátsky festival detí v roku 2022