Knižnica Józsefa Szinnyeiho Komárno a vydavateľstvo Petru Bratislava Vás pozývajú na uvedenie knihy Svet sa bláznil – Surrealistická príručka ako prežiť. Hostia podujatia Agnieszka Taborska autorka a Júlia Sherwood prekľadatelka. Hostiteľkou večera je Daniela Kapitáňová. Beseda s autogramiádou bude 6. septembra, v stredu o 17.30 v knižnici na Eötvösovej ulici.

V úvode knihy Svet sa bláznil – Surrealistická príručka ako prežiť poľskej autorky Agnieszky Taborskej stojí: Svet sa bláznil: politici zošaleli, ľadovce sa roztápajú. Z času na čas je dobre vyhľadať oddych v surrealizme.

Surrealizmus, ako životný názor a umelecké hnutie vznikol približne pred sto rokmi a autorka hľadá odpoveď na otázku: Čo s ním v našej ponurej dobe? Vtipnú, fundovanú a trošku aj klebetnú kmihu o jeho tvorcoch (a tvorkyniach) predstaví autorka Agnieszka Taborska a jej prekladateľka Júlia Sherwood.

Agnieszka Taborska je poľská autorka, žijúca striedavo vo Varšave a v USA, kde na The Rode Island School of Design prednášs dejiny umenia. Venuje sa najmä surrealizmu a zároveň prekladá z francúzštiny a vydáva romány, knihy pre deti a mystifikačné životopisy.

Júlia Sherwood (rod. Kalinová) žije v Londýne, ale pochádza zo Slovenska, odkiaľ musela spolu s rodičmi počas normalizácie emigrovať. Júlia nielenže prekladá do slovenčiny, ale spolu s manželom aj diela slovenských a českých autorov do angličtiny.