25. augusta, piatok

16.00 Skúšanie šiat primadony
17.00 Niki Dance & Sport – Živá hudba a sprievod na Nám. gen. Klapku
17.30 Carpedante Trio – Muzikály, operety
18.15 Nebezpečné pomery – Rozhovor pri hudbe – Klemen Terézia a Nagy Ibolya
19.30 Opera & Operett – koncert. Účinkuje: Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. Dirigent: Farkas Pál.

26. augusta, sobota

16.30 Módna prehliadka z 19. storočia – Skúšanie šiat primadony
17.30 Renesancia operety – odborná diskusia: Szinetár Miklós a Nagy Ibolya
18.30 Operetné karaoke – Vyskúšaj si to sám
19.30 Operetná zábava – známe melódie s hudobným doprovodom

Vystupujúci na festivale: Pánczél Klaudia, Endrész Ferenc, Tímár Tímea, Baranyai Anett, Szenthelyi Krisztián, Sárossy Gabriel, Balogh Luca, Bozsó József, Bódi Barbara, Wurczer Péter, Szondi Tamás, Csémy Emília, Hunyadi Balázs, Kiss Krisztína.

Mecenáš operetného festivalu: Szinetár Miklós, lauerát Kossuthovej ceny, režisér

V prípade nepriaznivého počasia miesto konania festivalu je
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho