Pro musica nostra Nitriensi 2023 – medzinárodný hudobný festival 6. októbra 2023, piatok o 18.00 v Pevnosti v Komárne – stará pracháreň). Účinkujúci: The Future Symphonic Orchestra & Miki Skuta – klavír, Nora Skuta – klavír.

Program:
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Koncert pre klavír a orchester f mol BWV
1056
Allegro
Adagio
Presto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Koncert pre klavír a orchester A dur č. 23, KV
488
Allegro
Adagio
Allegro assai

Johann Sebastian Bach
Koncert pre dva klavíry a orchester BWV
1061
Allegro
Adagio ovvero Largo
Fugue

Základnou ideou festivalu PRO MUSICA NOSTRA je prezentácia klasickej hudby vo významných architektonických pamiatkach viacerých slovenských regiónov.

Hudobnému centru nejde pri koncipovaní festivalu len o púhe „zatraktívnenie“ klasickej hudby a pamiatok, ale aj o poukázanie na potenciál uchrániť, zveľadiť a rozvíjať tak umeleckú ako i historickú časť tohto pomyselného zväzku. Napokon nejde o novodobé príťažlivé spojenie, veď chóry kostolov, spoločenské sály kaštieľov či salóny meštianskych sídiel boli u nás ešte pred sto rokmi takmer výlučne jedinými priestormi pre pestovanie duchovnej a svetskej hudby.

Vraciame sa teda našim podujatím takpovediac do prirodzeného umeleckého prostredia, lona umeleckej tvorby a jej prezentácie. Stretávame sa na putovaní po krásnych architektonických pamiatkach za zvukov predovšetkým komornej hudby, ktorá má svojou intimitou a vnútornou integritou osobitú silu priestory týchto pamätihodností rozozvučať. Nielen vniesť do nich zvuk, ale rozvibrovať to, čo je v nich na prvý pohľad statické, umŕtvené časom z povahy architektúry, maliarstva či sochárstva. Náš zámer – odhaľovať nepoznané, pridať mu zvukom novú farbu.