V rámci festivalu Harmonia Sacra Danubiana – Komárňanské organové koncerty 1. októbra, v nedeľu o 19.00 vystúpi budapeštiansky organista Ágoston Gedai v Bazilike sv. Ondreja.