Blog

Ocenili najlepších žiakov a študentov

Vedenie mesta Komárno ocenilo najúspešnejších žiakov a študentov komárňanských škôl. Na slávnostnej udalosti boli prítomní aj žiaci umeleckej a špeciálnej školy. Študentov privítal primátor mesta …

Nová webová stránka o športových možnostiach

Primátor Béla Keszegh usporiadal na radnici tlačovú konferenciu o význame športu a fyzickej aktivity. Bola vytvorená webová stránka so všetkými informáciami o športových zariadeniach v Komárne …

Dejiny lodiarstva v Komárne

125-ročnú históriu lodiarstva v Komárne predstavuje krátky dokumentárny film Mestskej televízie v Komárne. Pamiatkar Ľudovít Gráfel spomína na obdobie do roku 1945 a lodný projektant …

Boj proti komárom pokračuje

Vzhľadom na vysokú hladinu vody sa očakáva nadmerný výskyt komárov vo viacerých regiónoch. Komárno je obklopené viacerými oblasťami, kde voda stúpla a je ideálnym liahniskom …

Cineama 2024 – Večer amatérskeho filmu

Neprofesionálny film v okrese Komárno je jedným z najobľúbenejších žánrov hlavne mladej generácie. Túto skutočnosť potvrdili amatérski filmári v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne, v ktorej sa v rámci …

Športuj s olympionikmi

Šport zohráva v živote detí a mládeže mimoriadne dôležitú úlohu. Organizovanie športových dní pre študentov, ako napríklad podujatie s názvom Športuj s olympionikmi, ktorý kajak-kanoe …

Prijali čerstvých majstrov Slovenska

Vedenie mesta spolu s predsedom športovej komisie mestského zastupiteľstva prijalo hráčov a predstaviteľov komárňanského volejbalového klubu – čerstvých majstrov Slovenska. Primátor Béla Keszeg v srdečnej …

Click here to show form